Usklađeni podzakonski akt

Usklađeni podzakonski akt

Obaveštavamo vas da je dana 14.10.2015. godine u „Službenom glasniku RS“, broj 86/15, objavljen Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova.

Pravilnik je usklađen sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i stupio je na snagu 15.10.2015. godine.

Preuzmite ovde

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013