Управа за јавне набавке покренула поступке за заштиту права

Управа за јавне набавке покренула поступке за заштиту права

Ради обезбеђивања услова за економичну употребу јавних финансијских средстава за јавне набавке и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки Управа за јавне набавке покренула је поступке за заштиту права због повреде јавног интереса.

Праћењем огласа о јавним набавкама утврђено је да поједини наручиоци ограничавају рокове у којима заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију. Како је конкурсна документација понуђачима неопходна да би могли да припреме и поднесу понуде, то је ограничавање рока за њено преузимање супротно начелима јавних набавки, систему и циљевима јавних набавки.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013