Унaпрeђeњe инфoрмисaнoсти o aктуeлним питaњимa из oблaсти jaвних нaбaвки

Унaпрeђeњe инфoрмисaнoсти o aктуeлним питaњимa из oблaсти jaвних нaбaвки

У циљу унапређења информисања заинтересованих лица о актуелним питањима из области јавних набавки, Управа за јавне набавке је омогућила функционисање листе електронских адреса, како би на што ефикаснији начин били обавештени о мишљењима и ставовима Управе за јавне набавке, смерницама, упутствима и моделима за практичну примену прописа о јавним набавкама, организовању обука и радионица за наручиоце и понуђаче, као и другим актуелним питањима у систему јавних набавки.

Форми за пријаву на листу eлeктрoнских aдрeсa Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe можете да приступите преко банера који се налази на десној страни или преко следећег линка.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013