TRENING SEMINARI ZA PONUĐAČE

TRENING SEMINARI ZA PONUĐAČE

Uprava za javne nabavke, u okviru Tvining projekta Evropske unije pod nazivom „Jačanje javnih nabavki u Srbiji“ i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, pripremila je i sprovodi program obuke za ponuđače. Obuka je koncipirana u skladu sa Strategijom za razvoj sistema javnih nabavki u Srbiji koju je 2011. godine usvojila Vlada Srbije.

Na trening seminaru ponuđači se obučavaju kako da što lakše i brže dođu do informacija o pokrenutim postupcima javnih nabavki preko Portala javnih nabavki. Ponuđači, dalje, stiču znanja kako da izbegnu greške prilikom pripremanja i podnošenja ponuda. Takođe, ponuđači se obučavaju i kako da efikasno prate postupke u kojima naručilac pregovara sa tačno određenim ponuđačem i kako da, u slučajevima kada uoče neregularnosti, što bolje zaštite svoja prava pred nadležnim institucijama.Program obuke obuhvata sledeće tematske celine:

Uvod u javne nabavke
– broj i vrednost ugovora o javnim nabavkama koji je javni sektor u 2011. godini zaključio za nabavke dobara, usluga i radova
– ko su naručioci u Republici Srbiji i njihovo učešće u strukturi vrednosti javnih nabavki
– institucije u sistemu javnih nabavki Republike Srbije
– pregled zakonskog okvira (ZJN, drugi zakoni od značaja, podzakonski akti iz oblasti javnih nabavki)
– načela javnih nabavki u Republici Srbiji i načela javnih nabavki u EU

Portal javnih nabavki
– kako se pretražuju oglasi o javnim nabavkama
– kako da ponuđači pronađu informacije o nabavkama za koje su zainteresovani
– kako se preuzma konkursna dokumentacija ukoliko je ista objavljena
– kako se prate odluke i stavovi Republičke komisije za zaštitu prava
– kako dođi do podataka o zaključenim ugovorima kroz izveštaje koje objavljuje Uprava za javne nabavke

Postupci javnih nabavki
– razlike između postupaka javnih nabavki
– specifičnosti pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva – najčešći slučajevi primene u praksi (pregovaranje sa tačno određenim ponuđačem, hitne nabavke, dodatne nabavke)
– kako ponuđači mogu da prate i ospore „obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude“ u situaciji kada naručilac pregovara sa tačno određenim ponuđačem
– koja prava ponuđači imaju na otvaranju ponuda (npr. pravo uvida u podatke iz drugih ponuda koji se unose u zapisnik o otvaranju ponuda; pravo na primedbe), a koja prava imaju nakon dobijanja odluke kojom se okončava postupak javne nabavke (pravo na uvid u podatke o sprovedenom postupku)

Pripremanje i podnošenje ponude
– koja pravila važe za podnošenje ponude (na koji način može da se podnese ponuda, posledice neblagovremene ponude, mogućnosti za izmene, dopune i opoziv ponude)
– kako da ponuđači blagovremeno traže razjašnjenje konkursne dokumentacije od naručioca i dodatne informacije koje su im potrebne za pripremu ispravne i odgovarajuće ponude
– kako se računaju rokovi
– obavezni uslovi za učešće i njihovo dokazivanje
– važenje ponude
– prikaz tipičnih grešaka prilikom podnošenja ponuda

Odluke kojim se okončava postupak javne nabavke
– koje podatke mora da sadrži odluka o izboru najpovoljnije ponude (ako je neka ponuda odbijena zašto je odbijena, kako je sprovedeno bodovanje, koja je ponuda izabrana)
– koje podatke mora da sadrži odluka o obustavi postupka, a koje odluka o priznavanju kvalifikacije
– primena preferencijala
– praktični primeri

Zaštita prava ponuđača
– šta mora da sadrži zahtev za zaštitu prava, kako se podnosi i u kojim rokovima
– kako da ponuđači ostvare zaštitu svojih prava pred naručiocem, a kako pred Republičkom komisijom
– primeri iz prakse – neblagovremeni, nepotpuni zahtevi, greške prilikom izjašnjavanja za nastavak postupka pred Republičkom komisijom
– kada i kako ponuđači mogu da ostvare naknadu troškova zaštite prava
– vođenje upravnog spora

Ugovor o javnoj nabavci
– da li se i pod kojim uslovima može menjati cena nakon zaključenja ugovora
– realizacija sredstava obezbeđenja u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza
– izvršenje ugovora
– raskid ugovora
– negativne reference
– praktični primeri i zadaci

Predavači su stručnjaci iz Uprave za javne nabavke, kao i profesionalci sa višegodišnjem praktičnim iskustvom u oblasti javnih nabavki.

Predviđeno je da obuka traje dva dana. Prvi od tri planirana trening seminara organizovan je u Beogradu 18. i 19. juna, dok se sledeća dva organizuju u saradnji sa regionalnim privrednim komorama Subotice i Kraljeva: 25-26. juna u Subotici i 9-10. jula 2012. godine u Kraljevu.

FOTO GALERIJA

foto 1

Fotografija 1

foto 2

Fotografija 2

Fotografija 3

Fotografija 3

 

Obuka za ponuđače

Regionalna privredna komora Subotica

 

diploma

video

Video izveštaj

 

 

 

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013