STUDIJSKA POSETA POLJSKOJ UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE I PARLAMENTU

STUDIJSKA POSETA POLJSKOJ UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE I PARLAMENTU

Predstavnici Uprava za javne nabavke su, zajedno sa narodnim poslanicima članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i sa članovima Radne grupe za izradu Predloga Zakona o javnim nabavkama i predstavnikom Državne revizorske institucije učestvovali u dvodnevnoj radnoj poseti Upravi za javne nabavke Poljske i Narodnoj skupštini Poljske. Cilj posete je bio upoznavanje sa organizacijom i radom Uprave za javne nabavke Poljske koja funkcioniše od 1995. godine i ima 130 zaposlenih organizovanih u 8 organizacionih jedinica, a pre svega načina na koji sprovodi praćenje i kontrolu postupaka javnih nabavki, kao i načina na koji Narodna skupština Poljske sprovodi kontrolu rada Uprave i drugih regulatornih tela.

PROGRAM RADA

Program rada

Prezentacija – Dariusz Piasta potpredsednik Uprave za javne nabavke Poljske

Prezentacija – Dariusz Piasta, potpredsednik Uprave za javne nabavke Poljske

FOTO GALERIJA

SLIKA 1

SLIKA 2

sLIKA 3

SLIKA 4

SLIKA 6

SLIKA 5

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013