Семинар о планирању јавних набавки

Семинар о планирању јавних набавки

Управа за јавне набавке и Управа за заједничке послове републичких органа, уз учешће Државне ревизорске инститиције и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, огранизовали су семинар о планирању јавних набавки за представнике министарстава и других наручилаца, 28.11.2014. године у Београду.

На скупу је учествовало 70 полазника на коме су разматрана питања припреме планова јавних набавки од стране органа државне управе, као и практична питања планирања централизованих јавних набавки за 2015. годину. Управа за заједничке послове је представила посебну веб апликацију преко које ће јој се достављати планови набавки за 2015. годину за поступке који су планирани да се спроведу централизовано, преко УЗЗПРО.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013