Podzakonski akti

Podzakonski akti

Dana 29.03.2013. godine, u “Službenom glasniku RS“ br. 29/13, objavljeni su novi podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke, i koji su stupili na snagu 01.04.2013. godine:

nadzornik

Pravilnik o građanskom nadzorniku

pravilnik o formi s sadrzini plana

Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki

Pravilnik o obaveznim elementima

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

Pravilnik o formi i sadryini

Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Pravilnik o sadryini iyvestaja

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013