Подзаконски акт – спровођење централизованих набавки од стране УЗЗПРО

Подзаконски акт – спровођење централизованих набавки од стране УЗЗПРО

Обавештавамо вас да је од 21.11.2015. године на снази и у примени Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 93/15)

Преузмите овде

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013