Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel 04.06.2019. godine

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel 04.06.2019. godine

Predstavnici Uprave za  javne nabavke učestovali su na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju koji je održan u Briselu 4. juna 2019. godine.

Na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju pred predstavnicima Evropske komisije izloženi su prilozi koje su pripremili nadležni organi državne uprave na sledeće teme: 1) Zaštita i sprovođenje prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojine; 2) Javne nabavke; 3) Sloboda pružanja usluga; 4) Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge; 5) Pravo privrednih društava, računovodstvo i revizija; 6) Javno zdravlje i zaštita potrošača; 7) Politika konkurencije.

Predsavnici Uprave za javne nabavke uzeli su aktivno učešće kao izlagači u okviru tačke koja se odnosila na javne nabavke, gde su govorili o napretku Republike Srbije u ispunjenu merila za zatvaranje Poglavlja 5 – javne nabavke, kao što su: usklađivanje propisa sa Direktivama EU u oblasti javnih nabavki i jačanje administrativnih kapaciteta.

Uprava za javne nabavke na samom sastanku iznela je najnovije informacije o Nacrtu zakona o javnim nabavkama i komentarima Evropske komisije na Nacrt zakona, najnovije informacije o novom strateškom okviru razvoja javnih nabavki za period 2019-2023, zatim informacije o planiranim i preduzetim merama za jačanje kontrolnih mehanizama u javnim nabavkama, kao i kapacitetima Uprave za javne nabavke za sprečavanje i borbu protiv korupcije na centralnom i na lokalnom nivou vlasti i konkretnim preduzetim merama u borbi protiv korupcije.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013