Округли сто у оквиру Програма јавне расправе о Предлогу стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији

Округли сто у оквиру Програма јавне расправе о Предлогу стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији

Управа за јавне набавке, у среду, 17. јула 2019. године, организовала је округли сто у оквиру Програма јавне расправе о Предлогу стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године у Клубу посланика у Београду.

Присутним учесницима јавне расправе презентован је садржај Предлога стратегије која је усаглашена са другим националним стратешким документима, као и решењима која се налазе у Закону о јавним набавкама и подзаконским актима из области јавних набавки. Имајући у виду значај Стратегије за даљи развој и унапређење система јавних набавки у Републици Србији, уследила је дискусија и размена мишљења, а све у циљу изналажења најбољих и најцелисходнијих решења.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013