Обука УЈН и УЗЗПРО

Обука УЈН и УЗЗПРО

Обавештавамо вас да ће Управа за јавне набавке у сарадњи са Управом за заједничке послове републичких органа дана 28.11.2014. године у Београду организовати обуку на тему планирања јавних набавки за представнике министарстава и других наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке.

Пријаву можете доставити на olivera.rajkovic@ujn.gov.rs до 14.11.2014. године.

Контакт телефон 011/2888-712.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013