Нови број телефона за консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама: 011/20-20-918 ( од 9 до 15 часова)

Нови број телефона за консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама: 011/20-20-918 ( од 9 до 15 часова)

Обавештавамо вас да је промењен телефонски број за консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама.
Нови број телефона је 011/20-20-918, а време консултација је од 9 до 15 часова.

Управа за јавне набавке

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013