Modeli konkursnih dokumentacija

Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da je Uprava za javne nabavke ažurirala modele konkursnih dokumentacija za otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak i postupak javne nabavke male vrednosti, u skladu sa članom 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS, br. 124/12, 14/15 i 68/15“) i Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15)

Modele konkursne dokumentacije pogledajte ovde.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013