МОДЕЛ ПЛАНА НАБАВКИ

МОДЕЛ ПЛАНА НАБАВКИ

Постављен је модел плана набавки као помоћ наручиоцима у прилагођавању и усклађивању својих постојећих планова набавки за 2013. годину са Законом о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, бр. 124/12) и Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набвки („СЛ. гласник РС“, бр. 29/13). Планирање набавки за 2014. годину наручиоци ће вршити путем апликативног софтвера за израду и достављање плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки, који ће бити израђен од стране Управе за јавне набавке, и постављен на сајт Управе до краја новембра месеца 2013. године.

МОДЕЛ ПЛАНА НАБАВКИ

Модел плана набавки

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013