Међуинституционална сарадња у практичној примени ЗЈН

Међуинституционална сарадња у практичној примени ЗЈН

Представници Управе за јавне набавке учествовали су са представницима Државне ревизорске институције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Буџетске инспекције Министарства финансија на дводневној радионици, која је у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији одржана 13. и 14. новембра.

Циљ радионице био је усаглашавање ставова наведених институција у вези са практичном применом Закона о јавним набавкама. Такође, разматрани су најчешћи случајеви неправилности у јавним набавкама, као и начини за побољшање комуникације и координације између наведених институција.

 

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013