Конференција о јавним набавкама у Румунији

Конференција о јавним набавкама у Румунији

Представник Управе за јавне набавке учествовао је у раду конференције „Искуства Румуније и других држава чланица у усвајању аcquis communautaire у области јавних набавки – научене лекције“, која је одржана у Букурешту 21. маја 2019. године у организацији Националне агенције за јавне набавке (ANAP), у контексту   председавања Румуније Савету ЕУ.

Сврха конференције била је размена искустава и пружање подршке земљама Западног Балкана у процесу законодавне и институционалне реформе у области јавних набавки.

У раду конференције учествовали су представници кључних институција у области јавних набавки Румуније, Пољске, Бугарске, Србије, Босне и Херцеговине и Албаније, као и представници  различитих међународних институција –  European Commission, World Bank, SIGMA, OECD, European Investment Bank.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013