Комисија за заштиту конкуренције изрекла меру забране учешћа у својству понуђача у поступку јавне набавке

Комисија за заштиту конкуренције изрекла меру забране учешћа у својству понуђача у поступку јавне набавке

Комисија за заштиту конкуренције је, након окончаног поступка испитивања повреде конкуренције, друштвима Amm Immovables“ д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б II 4, Земун, „Beteco“ Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б, Земун и „Sagoja“ д.о.о. за производњу, трговину, услуге Београд (Земун), Бранка Пешића 2а, Земун, изрекла меру забране учешћа у поступку јавне набавке у својству понуђача у периоду од 18 (осамнаест) месеци почев од правноснажности решења.

Линк

Компплетан текст решења

17. 06. 2016

Управни суд је поништио Решење Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-34/2015-74 од 10.11.2015. године, којим је друштвима „Amm Immovables“ д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б II 4, Земун, „Beteco“ Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б, Земун и „Sagoja“ д.о.о. за производњу, трговину, услуге Београд (Земун), Бранка Пешића 2а, Земун, била изречена мера забране учешћа у поступку јавне набавке у својству понуђача у периоду од 18 (осамнаест) месеци почев од правноснажности решења, и вратио надлежном органу на поновно одлучивање.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013