Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2021. годину

На основу члана 41. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис), Канцеларија за јавне набавке објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана за 2021. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године.

Преузмите извештај

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013