Давање мишљења о примени одредби Закона о јавним набавкама

Управа за јавне набавке сходно члану 136. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12) од 01. априла 2013. године обавља послове који се односе на давање мишљења о примени одредби овог закона.

У складу са чланом 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010) органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона у року од 30 дана.
Обавештавамо вас да ће на захтеве за давање мишљења о примени Закона о јавним набавкама Управа одговарати према редоследу примљених захтева од 01.04.2013. године у складу са чланом 80. Закона о државној управи.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013