Мишљења и објашњења ЗЈН/2019

Питање:

Начин доказивања основа за искључење привредног субјекта из поступка јавне набавке

Одговор

Питање:

Да ли се уговор о јавној набавци, који је закључен након поступка јавне набавке који је спроведен у складу са одребама Закона о јавним набакама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН/2015), после 1. јула 2020. године, мења у складу са одредбама тог закона или Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН/2019)?

Одговор

Питање:

Начин поступања са додатним радовима који се појаве након 1. јула 2020. године, односно након почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН/2019)

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013