Unapređenje softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje

Unapređenje softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje

U januaru mesecu 2015. godine postavljena je nova, nadograđena verzija softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje.

Pored tehničkog unapređenja, ključne novine u softveru se odnose na omogućavanje unosa novih podataka i izradu novih izveštaja u vezi sa: centralizovanim nabavkama, neplaniranim nabavkama, detaljima ugovora zaključenim u postupku javne nabavke male vrednosti i izuzetim nabavkama, kratkim pregledom plana sa izvršenjem postupaka i ugovora, kopiranjem podataka iz prethodnog plana u novi itd.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013