Унапређење кол центра за пружање стручне помоћи корисницима Портала јавних набавки

Унапређење кол центра за пружање стручне помоћи корисницима Портала јавних набавки

Корисницима портала јавних набавки континуирано се пружа помоћ у виду телефонских и и-мејл консултација. Телефонске консултације се пружају свакодневно између 10-14 часова, а одговара се на сваки и-мејл који је послат на адресу администратора Портала јавних набавки. 

Администратор Портала јавних набавки дневно пружи преко 20 консултација.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013