Реализација испита за службеника за јавне набавке

Реализација испита за службеника за јавне набавке

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, број 77/14), 30. октобра 2014. године настављен је процес сертификације за службеника за јавне набавке.

Испите за службеника за јавне набавке сваког месеца, у складу са бројем пристиглих пријава, организује Управа за јавне набавке у сарадњи са Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Од октобра 2014. године до децембра 2015. године одржан је 51 испит, који је полагало 1830 кандитата, а сертификат за службеника за јавне набавке је стекло 1098 кандидата.

Више информација у оквиру рубрике Службеник за јавне набавке.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013