Обука малих и средњих предузећа

Обука малих и средњих предузећа

Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за мала и средња предузећа.

Обуке су одржане у сарадњи са Привредном комором Србије 01.04.2015. године и 08.04.2015. године. Централне тема прве обуке биле су:

  • Портал јавних набавки – правни оквир
  • Како припремити и поднети понуду
  • Како заштитити права у поступцима јавних набавки

На другој обуци учесници су били у прилици да се кроз практични рад упознају са могућностима Портала јавних набавки и како да најлакше пронађу оглас за који су заинтересовани.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013