Обука корисника Портала јавних набавки

Обука корисника Портала јавних набавки

Управа за јавне набавке одржала је две обуке за кориснике Портала јавних набавке са сврхом упознавања најлакшег коришћења истог у циљу ефикасне претраге садржаја који су од њиховог интереса.

Прва радионица одржана је у сарадњи са ОЕБС-ом 11.12.2014. године у Новом Пазару, док је друга радионица одржана 08.04.2015. године у Београду, у сарадњи са Привредном комором Србије.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013