Активности

Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Управа за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки континуирано раде на унапређивању својих интернет презентација. Уведена је мејлинг (на српском и енглеском језику) листа...

Опширније...

Обука за руководиоце наручилаца

Обука о јавним набавкама за руководиоце наручилаца одржана је у периоду 26-28. август 2015. године. Семинар под називом:"Спровођење поступка јавне набавке" одржан је у просторијама Службе за управљање кадровима. Семинар...

Опширније...

Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

У јануару месецу 2015. године постављена је нова, надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавањe. Поред техничког унапређења, кључне новине у софтверу се односе на омогућавање уноса нових...

Опширније...
« Новији чланциСтарији чланци »
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013