Стратегија развоја јавних набавки и Акциони план

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. година и Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 – 2015. године

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013