Dodela sertifikata službenicima za javne nabavke

Dodela sertifikata službenicima za javne nabavke

Uprava za javne nabavke je 24.11.2017. godine svečano dodelila sertifikate grupi od 196 službenika koji su sa uspehom položili ispit za službenika za javne nabavke.

Na skupu je bilo reči o primeni kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude sa posebnim osvrtom na model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma.

FOTO GALERIJA

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013