Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 19.4.2018. године свечано доделила сертификате групи од 217 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

На скупу су представници Управе укратко представили послове службеника за јавне набавке кроз осврт на активности у планирању, спровођењу и праћењу реализације јавне набавке.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013