Правилник у вези са набавком кредита као финансијске услуге

Дана 06.11.2009. године, у «Сл. гласнику РС» бр. 91/09, објављен је Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке кредита као финансијске услуге. Исти се може преузети са сајта Управе за јавне набавке (секција „Прописи/подзаконски акти”).

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013