Контакт

Влада Републике Србије
Управа за јавне набавке
Немањина 22-26

Телефони:

Кабинет:
011/2888-712

Службеник за јавне набавке:
011/2020-915

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама
011/2888-713 (од 9:00 до 11:00)

Портал,план јавних набавки и квартално извештавање
011/2020-954 (од 9:00 до 14:00)
administrator@ujn.gov.rs

Сандра Дамчевић, директор

Сузана Тодоровић, овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


КОНТАКТ ФОРМА

Captcha loading...

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013