Контакт

Влада Републике Србије
Канцеларија за јавне набавке
Немањина 22-26
11000 Београд

Телефони:

Кабинет:
011/2888-712

Службеник за јавне набавке:
011/2020-915

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама:
011/2888-713  (од 9:00 до 11:00)

Консултације у вези са применом Портала јавних набавки:
011/2020-990 (од 9:00 до 13:00)
portal@ujn.gov.rs

Сандра Дамчевић, директор

Сузана Тодоровић, лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, сарадњу са медијима и заштиту података о личности

и-мејл: office@ujn.gov.rs


Captcha loading...

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013