Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Светлану Ражић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАРУЧИЛАЦА

24. 04. 2014

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАРУЧИЛАЦА

У вези са чланом 117. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/2012) Управа за јавне набавке објављује позив ѕа пријављивање наручилаца ...

[детаљније]

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

14. 03. 2014

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Чланом 51. Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да до 31. марта текуће године, сачини извештај о извршењу плана набавки за претходну годину, који доставља ...

[детаљније]

Извештај о активностима на примени Закона

11. 02. 2014

Извештај о активностима на примени Закона

Извештај о активностима на примени Закона о јавним набавкама 1. април 2013 - 31. јануар 2014. године ...

[детаљније]

Модел интерног акта

10. 02. 2014

Модел интерног акта

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел интерног акта, како би се наручиоцима пружила помоћ при изради интерних правилника, којима се уређују фазе ...

[детаљније]

СОФТВЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

20. 01. 2014

СОФТВЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Постављен је софтвер за израду и достављање плана набавки, измена плана, извештаја о извршењу плана и кварталних извештаја о закљученим уговорима и спроведеним поступцима набавки ...

[детаљније]

Архива