Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Светлану Ражић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

06. 08. 2015

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), који ступа на снагу 12. августа 2015. године, осим ...

[детаљније]

ДИЈАЛОГ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА

20. 07. 2015

ДИЈАЛОГ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА

ДИЈАЛОГ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА ...

[детаљније]

КОНФЕРЕНЦИЈА: "Јавне набавке из угла понуђача"

02. 07. 2015

КОНФЕРЕНЦИЈА: "Јавне набавке из угла понуђача"

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je, у сaрaдњи сa Приврeднoм кoмoрoм Србиje, oргaнизoвaлa кoнфeрeнциjу: „Jaвнe нaбaвкe из углa пoнуђaчa“ кoja je oдржaнa, уз пoдршку Прoгрaмa зa рaзвoj ...

[детаљније]

Анализа ефеката примене Закона о јавним набавкама у пракси

01. 07. 2015

Анализа ефеката примене Закона о јавним набавкама у пракси

Анализа ефеката примене Закона о јавним набавкама у пракси ...

[детаљније]

Анализа усаглашености Закона о јавним набавкама са новим директивама ЕУ

01. 07. 2015

Анализа усаглашености Закона о јавним набавкама са новим директивама ЕУ

Анализа усаглашености Закона о јавним набавкама са новим директивама ЕУ ...

[детаљније]

Архива