Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Светлану Ражић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

Нови Пазар: Радионица за понуђаче

16. 12. 2014

Нови Пазар: Радионица за понуђаче

У организацији Мисије ОЕБС у Србији, представници Управе за јавне набавке, дана 11.12.2014. године у Новом Пазару, одржали су радионицу за понуђаче у јавним набавкама ...

[детаљније]

Модел интерног плана

09. 12. 2014

Модел интерног плана

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел интерног плана, како би се наручиоцима чија је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа ...

[детаљније]

Сузбијање злоупотреба у јавним набавкама

21. 11. 2014

Сузбијање злоупотреба у јавним набавкама

Управа за јавне набавке учествовала је на скупу посвећеном откривању, истрази и процесуирању злоупотреба у области јавних набавки, који су 20-21. новембра 2014. године у Београду ...

[детаљније]

Реформа јавних набавки и ЕУ интеграције

14. 11. 2014

Реформа јавних набавки и ЕУ интеграције

Eврoпскa кoмисиja, у сaрaдњи сa Упрaвoм зa jaвнe нaбaвкe, у oквиру TAIEX прoгрaмa, oргaнизoвaлa je рaдиoницу нa тeму примeнe нoвих дирeктивa Eврoпскe униje у oблaсти jaвних ...

[детаљније]

Радионица: "Јавне набавке на локалном нивоу"

14. 11. 2014

Радионица: "Јавне набавке на локалном нивоу"

Управа за јавне набавке је, уз подршку UNDP, организовала регионалну радионицу: "Јавне набавке на локалном нивоу" ...

[детаљније]

Архива