Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник...

Опширније...

Нови број телефона за консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама: 011/20-20-918 ( од 9 до 15 часова)

Обавештавамо вас да је промењен телефонски број за консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама. Нови број телефона је 011/20-20-918, а време консултација је од 9 до 15...

Опширније...

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача објављен је 28.2.2020. године у Службеном гласнику Републике Србије број 17/20. Правилник је ступио на...

Опширније...

Осмо заседање Конференције држава уговорница УН Конвенције против корупције (UNCAC)

Представник Управе за јавне набавке набавке учествовао је на осмом заседању Конференције држава уговорница УН Конвенције против корупције (UNCAC), која се одржавала у Абу Дабију. Заседање је окупило више од...

Опширније...
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013