Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Светлану Ражић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама

15. 07. 2014

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама ...

[детаљније]

ПРEЗEНTAЦИJA РAДНE ВEРЗИJE СTРATEГИJE РAЗВOJA JAВНИХ НAБAВКИ

02. 07. 2014

ПРEЗEНTAЦИJA РAДНE ВEРЗИJE СTРATEГИJE РAЗВOJA JAВНИХ НAБAВКИ

Управа за јавне набавке и PLAC пројекат Европске уније оргaнизовaли су конференцију на којој је прeдстављена Рaднa вeрзија Стратeгије рaзвоја јавних нaбaвки, 20. јуна 2014 ...

[детаљније]

ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА - УПУТСТВО

01. 07. 2014

ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА - УПУТСТВО

Упутство у вези са објавом на порталу, планирањем набавки и кварталним извештавањем о јавним набавкама за наручиоце који су обухваћени изменама предвиђеним новим законом о ...

[детаљније]

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА

18. 06. 2014

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА

Управа за јавне набавке је у сарадњи са Привредном комором Србије – Центром за едукацују и стручно образовање, дана 18.06.2014. године, у просторијама Коморе, одржала семинар ...

[детаљније]

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ НАБАВКИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

21. 05. 2014

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ НАБАВКИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

Чланом 7. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), прописано је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке ради обезбеђивања ...

[детаљније]

Архива