Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

Радионица: „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“

26. 07. 2017

Радионица: „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“

Радионица под називом „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“, у организацији Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и уз подршку ...

[детаљније]

Обука за представнике понуђача

14. 06. 2017

Обука за представнике понуђача

Управа за јавне набавке је у сарадњи са Привредном комором Србије, 12. Јуна у Београду и 14. Јуна у Крагујевцу одржала два семинара на тему "Како доћи до посла учествовањем ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

09. 06. 2017

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je деветог јуна 2017. гoдинe свeчaнo дoдeлилa сeртификaтe групи oд 178 службeникa кojи су сa успeхoм пoлoжили испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe ...

[детаљније]

Обука за представнике наручилаца и понуђача

02. 06. 2017

Обука за представнике наручилаца и понуђача

Због великог интересовања Управа за јавне набавке је дана 02. јуна 2017. године у Београду организовала другу обуку за представнике наручилаца и понуђача ...

[детаљније]

Обука за представнике наручилаца и понуђача

19. 05. 2017

Обука за представнике наручилаца и понуђача

Управа за јавне набавке је дана 19. маја 2017. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача ...

[детаљније]

Архива