Вести

КОНСУЛТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Обавештавамо вас да ће, од среде 1. јула 2020. године, Канцеларија за јавне набавке пружати подршку корисницима Портала сваког радног дана, у периоду од 9 до 13 часова, телефонским путем...

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕГИСТРОМ ПОНУЂАЧА И ОБАВЕЗОМ УСКЛАЂИВАЊА СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Чланом 128. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: нови ЗЈН) прописано је да је организација надлежна за регистрацију привредних субјеката дужна да...

Опширније...
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013