Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Светлану Ражић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

Подзаконски акт - спровођење централизованих набавки од стране УЗЗПРО

24. 11. 2015

Подзаконски акт - спровођење централизованих набавки од стране УЗЗПРО

Обавештавамо вас да је од 21.11.2015. године на снази и у примени Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне ...

[детаљније]

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

13. 11. 2015

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона ...

[детаљније]

ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ 2015 - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

12. 11. 2015

ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ 2015 - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извeштaj Eврoпскe кoмисиje o нaпрeтку зa 2015 гoдину oбjaвљeн je 10. нoвeмбрa 2015 ...

[детаљније]

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

02. 11. 2015

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке представила је смернице за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки као и примену „зелених“ набавки. 2. новембра 2015. године у Клубу ...

[детаљније]

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

30. 10. 2015

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на семинару о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама који су за потребе заједничких истражних тимова тужилаца и полиције ...

[детаљније]

Архива