Одржане две обуке за наручиоце и понуђаче на тему „Измене и допуне Закона о јавним набавкама, примена еколошких и социјалних елемената у поступцима јавних набавки, примена поступка партнерства за иновације и јачање интегритета, спречавање сукоба интереса и корупције у јавним набавкама“

Одржане две обуке за наручиоце и понуђаче на тему „Измене и допуне Закона о јавним набавкама, примена еколошких и социјалних елемената у поступцима јавних набавки, примена поступка партнерства за иновације и јачање интегритета, спречавање сукоба интереса и корупције у јавним набавкама“

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2023. године), у оквиру мере „Јачање административних капацитета и едукација“, предвиђене су активности организације обука на тему примене еколошких и социјалних аспеката у поступцима јавних набавки,...
Позив за учешће у јавним консултација о тексту Нацрта програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године.

Позив за учешће у јавним консултација о тексту Нацрта програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године.

Канцеларија за јавне набавке започела је процес израде текста Нацрта програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године. На порталу еКонсултације започет је консултативни  процес током којег ће бити организоване консултације, а затим и...
Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2013. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке. С тим у вези, током месеца октобра...
Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова релевантних институција у систему јавних набавки“

Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова релевантних институција у систему јавних набавки“

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2023. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације радионица у циљу усаглашавања ставова Канцеларије за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту...
Обавеза обнове регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки до 31. јануара 2024. године

Обавеза обнове регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки до 31. јануара 2024. године

Подсећамо привредне субјекте регистроване на Порталу јавних набавки да су дужни да најкасније до 31. јануара 2024. године обнове регистрацију на Порталу јавних набавки сходно одредбама Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број...
Вебинар за наручиоце на тему „Нова законска решења, нове функционалности Портала јавних набавки и промоција платформе за учење јавних набавки“

Вебинар за наручиоце на тему „Нова законска решења, нове функционалности Портала јавних набавки и промоција платформе за учење јавних набавки“

Канцеларија за јавне набавке, у сарадњи са Националном алијансом  за локални економски развој – НАЛЕД, вас позива да присуствујете бесплатном вебинару за наручиоце на тему „Нова законска решења, нове функционалности Портала јавних набавки и промоција платформе за...