четвртак, 01.06.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Објављене Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Објављене Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива

08.04.2021.

Обавештавају се сви учесници у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке припремила Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива, а све у циљу пружања помоћи наручиоцима и привредним субјектима приликом спровођења, односно учешћа у поступцима јавних набавки.

Смернице можете погледати овде.