Konsultativna radionica GOPAC-a u Srbiji sa nezavisnim državnim organima

Konsultativna radionica GOPAC-a u Srbiji sa nezavisnim državnim organima

Uprava za javne nabavke učestvovala je u radu konsultativnog sastanka koji je organizovala Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC), uz podršku UNDP-a,15 i 16. juna u Vrdniku.

Na skupu su, pored predstavnika Uprave za javne nabavke, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije, Agencije za borbu protiv korupcije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Na radionici su razmotrena pitanja od značaja kako za narodne poslanike, tako i za pomenute institucije, a odnose se na iskustva i zapažanja u vezi sa stanjem i primenom zakona u oblastima u kojima ovi organi vrše svoje nadležnosti, s posebnim osvrtom na najznačajnije preporuke u godišnjim izveštajima o radu.

AGENDA

Foto galerija

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013