Радионица: „Јавне набавке на локалном нивоу“

Радионица: „Јавне набавке на локалном нивоу“

Управа за јавне набавке је, уз подршку UNDP, организовала регионалну радионицу: „Јавне набавке на локалном нивоу“.

Агенда

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013