Нови Пазар: Радионица за понуђаче

Нови Пазар: Радионица за понуђаче

У организацији Мисије ОЕБС у Србији, представници Управе за јавне набавке, дана 11.12.2014. године у Новом Пазару, одржали су радионицу за понуђаче у јавним набавкама.

Представници приватног сектора могли су да се у потпуности упознају са могућностима Портала јавних набавки којим управља Управа за јавне набавке, у смислу најлакшег коришћења истог у циљу ефикасне претраге садржаја који су од њиховог интереса.

Учесницима је указано на који начин могу најбоље да сачине своју понуду, а да она буде законита и конкурентна, као и како и под којим условима могу остварити заштиту својих права у поступцима јавних набавки.

Уз општу оцену свих учесника да је радионица била веома корисна, Мисија ОЕБС у Србији и Управа за јавне набавке најавили су даље активности у циљу едукације понуђача у јавним набавкама.

МЕДИЈИ

 

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013