Мишљење Управе за јавне набавке у вези набавке екскурзија

Мишљење Управе за јавне набавке у вези набавке екскурзија

Мишљење Управе за јавне набавке у вези набавке екскурзија уколико се родитељски динар уплаћује на рачун школе.

Преузмите мишљење

Документи у вези са мишљењем

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/10)

Преузмите овде

Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи

Преузмите овде

Закључак Комисије за заштиту права из 2010. године

Преузмите овде

Преузмите овде

Препорука Министарства финансија и привреде у вези примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Преузмите овде

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013