Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 50/09) naručioci su u obavezi da kvartalne izveštaje o javnim nabavkama dostavljaju Upravi za javne nabavke na novim obrascima koji su sasavni deo Pravilnika, i to počev od roka za treći kvartal 2009. godine.

Takođe, novim Pravilnikom propisano je da su od trećeg kvartala pa nadalje naručioci u obavezi da, pored izveštaja u papirnoj formi, obavezno dostavljaju i izveštaje u elektronskom obliku koji moraju biti urađeni u elektronskoj aplikaciji izrađenoj od strene Uprave. Pravilnik možete da preuzmeta u sekciji „Propisi/podzakonski akti“. Elektronski obrasci sa detaljnim uputstvom za njihovo preuzimanje, korišćenje i dostavljanje biće blagovremeno postavljeni na sajt Uprave.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013