Radionice i forumi o Predlogu novog Zakona o javnim nabavkama

Radionice i forumi o Predlogu novog Zakona o javnim nabavkama

Uprava za javne nabavke održala je, u saradnji sa EU Projektom podrške daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji i Privrednom komorom Srbije, osam radionica za naručioce i ponuđače na kojima su predstavljeni novi Portal javnih nabavki i najznačajnije novine Predloga Zakona o javnim nabavkama. Radionice su održane tokom meseca oktobra i novembara u Beogradu (14. i 15. oktobar), Požarevcu (16. i 17. oktobar), Novom Sadu (28. i 29. oktobar), Subotici (30. i 31. oktobar), Nišu (4. i 5. novembar), Leskovcu (6. i 7. novembar), Kragujevcu (18. i 19. novembar) i Kraljevu (20. i 21. novembar). Učesnici su upoznati sa novim Portalom javnih nabavki putem praktičnog rada, a radionicama je prisustvovalo 320 učesnika.

Dana 27. i 28. novembra u Beogradu su organizovani drugi i treći Forum o javnim nabavkama. Učesnici foruma imali su priliku da se podrobno upoznaju sa najznačajnijim novinama Predloga novog Zakona o javnim nabavkama, a kroz praktičan rad na računaru upoznali su se sa osnovnim funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki. Forumima je prisutvovalo 80 učesnika.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013