JAČANJE KAPACITETA PONUĐAČA

Uprava za javne nabavke je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Centrom za edukacuju i stručno obrazovanje, dana 15.09.2014. godine, u prostorijama Komore, održala drugi seminar pod nazivom „Jačanje kapaciteta ponuđača – kako da učestvujete u postupcima javnih nabavki“.

Seminar je organizovan za mala i srednja preduzeća, sa ciljem da se isti više uključe u postupke javnih nabavki i time povećaju svoje šanse za dobijanje ugovora o isporuci dobara, pružanju usluga ili izvođenju radova koje dodeljuju naručioci u smislu Zakona o javnim nabavkama.

Centralne teme seminara bile su:
• Portal javnih nabavki – kako pronaći oglas o javnoj nabavci za predmet javne nabavke za koji ste zainteresovani
• Kako pripremiti i podneti ponudu
• Kako zaštiti prava u postupcima javnih nabavki

Učešće na seminaru uzelo je oko 60 predstavnika ponuđača, koji su informisani na koji način da pronađu oglas o javnoj nabavci za koji su zainteresovani, kako na kvalitetan način da pripreme i podnesu ponudu i koji je put ka zaštiti njihovih prava u postupcima javnih nabavki.

Agenda

Prezentacije možete preuzeti sa sajta Privredne komore Srbije.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013