недеља, 07.08.2022.

Завршна радионица регионалног пројекта: „Обука у јавним набавкама за Западни Балкан и Турску“

04.07.2012.

У првој фази обуке (спроведена у првој половини 2011. године), 5 стручњака из више домаћих институција (Управа за јавне набавке, Канцеларија за европске интеграције, ПКС, Транспарентност Србија) завршило је обуку за тренере на енглеском језику, док је током друге фазе пројекта (прва половина 2012. године) још двадесет стручњака из већег броја домаћих институција и организација (државна управа, локална самоуправа, јавна предузећа, владине агенције, невладине организације) успешно завршило обуку на српском језику која је обухватала комплетан циклус јавних набавки-од планирања јавних набавки, па све до извршења уговора. Током обуке полазницима је обезбеђен квалитетан материјал за обуку који је убухватао 7 модула:

•Модул А: Увод и основна начела
•Модул Б: Организација на нивоу наручиоца
•Модул Ц: Припрема јавне набавке
•Модул Д: Закон о јавним набавкама-подручје примене
•Модул Е: Спровођење поступка јавне набавке
•Модул Ф: Заштита права понуђача и борба против корупције
•Модул Г: Управљање уговором

ФОТОГАЛЕРИЈА

ФОТО