понедељак, 15.08.2022.

Затворени системи као фактор ограничавања конкуренције

26.12.2013.

Међутим, током периода њихове експлоатације трошак набавке реагенаса и другог потрошног материјала најчешће превазилази укупне трошкове набавке у односу на ситуацију када се набављају тзв. „отворени системи“, то јест уређаји у чијем је раду могуће користити и реагенсе других произвођача, што даље омогућава да се реагенси и други потрошан материјал набављају у отвореном поступку јавне набавке, тј. у условима конкуренције. Имајући у виду да је за оцену економичности одређене јавне набавке релевантан укупан трошак јавне набавке, а не само набавна цена уређаја, потребно је да наручиоци приликом доношења одлуке о набавци одређеног уређаја изврше анализу трошкова које ће употреба тог уређаја произвести током целокупног планираног периода његове експлоатације.