Затворени системи као фактор ограничавања конкуренције

Управа за јавне набавке је у претходних девет месеци примене новог Закона о јавним набавкама уочила да је велики број здравствених установа, током протеклих година, набавио уређаје који функционишу по принципу „затворених система“, што значи да је за њихово функционисање неопходно набавити оригиналне реагенсе, то јест реагенсе чији је произвођач истовремено и произвођач уређаја. Приликом набавке реагенаса и другог потрошног материјала за уређаје који функционишу по принципу „затворених система“, наручилац је најчешће упућен на само једног понуђача, који је једини овлашћени или ексклузивни дистрибутер произвођача уређаја и реагенаса, што значи да се њихова набавка спроводи у одсуству било какве конкуренције. Овакве уређаје наручиоци неретко добијају и бесплатно.

Међутим, током периода њихове експлоатације трошак набавке реагенаса и другог потрошног материјала најчешће превазилази укупне трошкове набавке у односу на ситуацију када се набављају тзв. „отворени системи“, то јест уређаји у чијем је раду могуће користити и реагенсе других произвођача, што даље омогућава да се реагенси и други потрошан материјал набављају у отвореном поступку јавне набавке, тј. у условима конкуренције. Имајући у виду да је за оцену економичности одређене јавне набавке релевантан укупан трошак јавне набавке, а не само набавна цена уређаја, потребно је да наручиоци приликом доношења одлуке о набавци одређеног уређаја изврше анализу трошкова које ће употреба тог уређаја произвести током целокупног планираног периода његове експлоатације.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013