Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Započeta izrada Akcionog plana za 2022. godinu

Započeta izrada Akcionog plana za 2022. godinu

31.01.2022.

Kancelarija za javne nabavke obaveštava javnost da je u toku izrada Akcionog plana za 2022. godinu, u okviru Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period od 2019 – 2023. godine, u cilju definisanja pravca daljeg razvoja i stvaranja modernog i efikasnog sistema javnih nabavki.

Nacrt AP za 2022.

Izveštaj o sprovođenju AP za 2021.

Obrazac za dostavljanje komentara

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da svoje predloge i sugestije dostave Kancelariji za javne nabavke do 11. februara 2022. godine putem elektronske pošte na sledeću adresu: milos.stankovic@ujn.gov.rs.