Усклађени подзаконски акт

Усклађени подзаконски акт

Обавештавамо вас да је дана 14.10.2015. године у „Службеном гласнику РС“, број 86/15, објављен Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Правилник је усклађен са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и ступио је на снагу 15.10.2015. године.

Преузмите овде

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013