недеља, 29.05.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обука за представнике наручилаца и понуђача 5 Управа за јавне набавке покренула поступке за заштиту права

Управа за јавне набавке покренула поступке за заштиту права

01.03.2010.

Праћењем огласа о јавним набавкама утврђено је да поједини наручиоци ограничавају рокове у којима заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију. Како је конкурсна документација понуђачима неопходна да би могли да припреме и поднесу понуде, то је ограничавање рока за њено преузимање супротно начелима јавних набавки, систему и циљевима јавних набавки.