среда, 29.03.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 У примени је нови Портал јавних набавки

У примени је нови Портал јавних набавки

01.07.2020.

Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки, да је од данас, 1. јула 2020. године, у примени нови Портал јавних набавки, чији је рад усклађен са одредбама новог ЗЈН.

Сви поступци јавних набавки које наручиоци покрећу након 1. јула 2020. године, у складу са одредбама новог ЗЈН, спроводе се на новом Порталу. С друге стране, документација у вези са поступцима јавних набавки који су започети пре дана ступања на снагу новог ЗЈН,  објављује се на старом Порталу.

Интернет адреса новог Портала је: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Напомињемо да подаци унети  на ДЕМО платформу новог Портала, која је била доступна корисницима Портала од 16.6.2020. године, неће бити пренети на платформу новог Портала.

Канцеларија за јавне набавке и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, донеле су Упутство за коришћење Портала јавних набавки, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет странице Канцеларије за јавне набавке.

Такође, у циљу лакшег коришћења новог Портала, молимо све учеснике у поступцима јавних набавки да се пре почетка рада на новом Порталу упознају са садржином упутстава за кориснике Портала јавних набавки, која се налазе на самој платформи.

Упутствима за кориснике Портала јавних набавки се приступа кликом на икону са знаком питања, која се налази у горњем десном углу платформе.