Тренинг семинар: „ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ“, Аранђеловац 20 – 21. април 2011. године

Тренинг семинар: „ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ“, Аранђеловац 20 – 21. април 2011. године

У оквиру пројекта „Јачање механизама одговорности у јавним финансијама“, које спроводи Управа за јавне набавке уз подршку УНДП-а, одржан је тренинг семинар „Јавне набавке у пракси“ 20 и 21. априла 2011. године, у хотелу „Извор“, у Аранђеловцу.

Тренинг је намењен представницима пилот градова који су укључени у пројекат (Нови Сад, Суботица, Панчево, Пожаревац, Ниш).

План рада

Програм рада

Презентације

Игор Шолтес

Игор Шолтес, председник Државне ревизорске институције Републике Словеније

Саша Варинац

Саша Варинац, Управа за јавне набавке

Светлана Ражић

Светлана Ражић, Управа за јавне набавке

Далиборка Срећков

Далиборка Срећков, Управа за јавне набавке

Фото галерија

Фото 1

Фото 1

Фото 1

Фото 2

Фото 2

Фото 2

Фото 3

Фото 3

Фото 3

Фото 4

Фото 4

Фото 4

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013