понедељак, 15.08.2022.

Студија Центра Уједињених нација за развој капацитета у јавним набавкама о помоћи Управе за јавне набавке пилот градовима у Србији

18.04.2012.

 

studija

Набавке у локалним самоуправама у Србији, децентрализација насупрот централизацији, студија случаја

 

studijaengleski

New case study on decentralisation versus centralisation in local government procurment

Студија случаја је сврстана и под рубрику „Кључни ресурси“ где се постављају анализе које могу користити свим агенцијама и телима УН као и осталим корисницима широм света заинтересованим да унапреде спровођење јавних набавки:

link