недеља, 07.08.2022.

Софистицираност портала јавних набавки 75%

27.10.2010.

Ниво софистицираности сервиса Јавне набавке, у складу са Цапгемини методологијом која се користи за потребе Европске комисије, износи 3 од могућих 4, односно успешност сервиса је процењена на 75%. Извор: Републички завод за информатику и интернет, „Стање развоја е-управе у Републици Србији за 2009. годину“, линк

Према препоруци Европске Комисије, за оцену стања е-Управе у државама чланицама Европске Уније, до 2009. године користила се методологија популарно названа eGovBe методологија са скупом од четири индикатора: софистицираност, доступност сервиса, оријентисаност ка кориснику и национални портал. Извор: Capgemini, „The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services“, линк

У студији стања е-Управе из 2009. године коју је за потреба Европске комисије вршио Capgemini, додата су три нова индикатора: искуство корисника, доступност сервиса е-јавне набавке и имплементација сервиса е-јавне набавке Извор: Capgemini, „Smarter, Faster, Better eGovernment“, линк

По званичној процени Републичког завод за информатику и интернет, који је применио eGovBe методологију али без укључивања нових индикатора, стање е-Управе у Србији за 2009. годину видно је побољшано у односу на прва мерења вршена 2004. године. Са 15.24%, колико је износила софистицираност у 2004. години, достигнут је ниво од 51% софистицираности у 2009. години. Извор: Gusev, M., Armenski, G. „Gap Analysis of eGovernment in Western Balkans“, линк

У научном раду који се односи на развој е-Управе у Србији, а који су израдили стручњци Електронског факултета у Нишу и званично презентовали на ИС ДОС конференцији у Сава Центру у октобру 2010. године, истакнуто је да би наведени ниво од 51% софистицираности е-Управе у Србији био далеко већи да је процена извршена по новој Capgemini методологији која укључује доступност и имплементацију сервиса е-јавне набавке. Извор: Л. Стоименов, Н. Вељковић, С. Богдановић-Динић, „Развој Е-управе у Србији-трендови и изазови као последица примене нових технологија“

До знатног напретка би дошло, пре свега, захваљујући томе што је Управа за јавне набавке, преко wеб портала Јавне набавке, омогућила објављивање, прећење и претраживање јавних набавки, као и преглед и преузимање конкурсне документације, те је Србија, у погледу овог сервиса, постала конкурентна земљама ЕУ.